Voluntariat i entitats

VOLUNTARIAT MESES

Està previst que a les meses de votació presencial hi hagi un membre de l’administració i fins a dos voluntaris.

El Ple de l’Ajuntament del 15 d’octubre es va realitzar el sorteig per formar part de les meses de votació. El llistat de persones elegides (unes 125 persones) és resultat del sorteig a l’atzar d’entre les persones majors de 16 anys empadronades a Premià de Mar.

Què implica haver estat triat per a ser membre d’una mesa?

Acompanyats d’una persona de l’Ajuntament, acollireu als veïns i veïnes que vindran a votar durant la setmana que estaran obertes les meses col·laborant a que la consulta es desenvolupi de la millor manera possible i ajudant a la transparència del procés.

Les persones triades per formar part de les meses podeu escollir la mesa, el dia i l’horari. El temps de compromís mínim és, al menys, d’un matí o una tarda. No és necessari tenir coneixements específics de res, qualsevol persona en pot formar part.

Hi ha temps fins el 31 d’octubre per a què ens digueu si voleu formar-ne part i quin dia o dies podríeu estar a la mesa. En qualsevol cas, feu-nos arribar un correu a participacio@premiademar.cat o truqueu al tel 93 752 99 90.

No hi ha cap obligació de formar part de la Mesa tot i que ho proposem com un exercici de civisme responsable.

Puc ser voluntari/a per formar part de les meses?

A partir del dia 31 d’octubre, i en funció de la resposta rebuda per part dels membres triats aleatòriament, s’obrirà un procés per a què totes les persones que vulguin es puguin inscriure com a voluntàries per formar part de les meses.

Tria la teva mesa

Consulta el calendari per escollir la mesa a la que et vols inscriure i trobar els torns lliures (mati o tarda). Una vegada decidit el torn omple aquest formulari per reservar-lo.

 

m                                                                                  Calendari                                                               imatge12 miniatura

 

ENTITATS I ORGANITZACIONS SOCIALS

És voluntat de l’ajuntament donar un paper rellevant en aquesta consulta a les entitats i organitzacions municipals, mitjançant:

  • La cessió temporal d’espais públics a tots els partits polítics, entitats, associacions, plataformes, o d’altres grups i/o moviments socials interessats amb la consulta per convocar i realitzar debats sobre el seu objecte.
  • La seva participació en la Comissió de Seguiment i Control, òrgan responsable de vetllar per la claredat, transparència i eficàcia del procés de consulta, mitjançant la proposta de membres de la comissió.

Cessió d’espais públics

L’ajuntament posa a disposició de totes les persones interessades els equipaments públics següents amb l’horari que es detalla:

Equipament Dies i horaris disponibles Característiques de la sala
Biblioteca MR (Sala Moragas) De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30, i dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13.30

Aforament: 70 persones

Material: projector, equip de so, taules i cadires

Centre Cívic (Sala d’actes)

De dilluns a divendres de 9.30 a 13 i de 18 a 22.

Dissabtes de 17 a 21 h

Aforament: 100 persones

Material: projector, equip de so, taules i cadires

 

  1. Tots els partits polítics, entitats, associacions, plataformes, o d’altres grups i/o moviments socials interessats en la consulta poden utilitzar els espais públics per convocar i realitzar xerrades i/o debats sobre el seu objecte.
  2. L’escrit de sol·licitud s’ha de presentar al menys amb set dies d’antelació mitjançant el formulari disponible a l’OAC o a través de l’espai de la consulta del web municipal. S’han d’indicar les dades del grup organitzador i les de la persona que es fa responsable de la cura de l’espai i del bon desenvolupament de l’acte.
  3. En cas de coincidència, s’ha de seguir l’ordre estricte de presentació de sol·licituds, tenint preferència les presentades abans segons el dia i l’hora indicats al registre d’entrada. De la mateixa manera, s’hauran de respectar els actes programats als espais amb anterioritat al 15 d’octubre.

La campanya d’informació i debat públic s’inicia el dia 3 de novembre i finalitza quan finalitzi el procés de consulta, el 20 de desembre.

Formulari cessió d’espais públics

Comissió de seguiment i control

Les normes del procés de la consulta preveuen un sistema de garanties de transparència i legalitat, mitjançant la creació d’una Comissió de Seguiment i Control, amb les funcions següents:

  1. Resoldre les peticions, queixes o reclamacions relacionades amb les diferents fases del procés de consulta: campanya d’informació i debat i període de votació.
  2. Proclamar el resultat de la consulta després de rebre l’escrutini per part de les Meses i resoldre les possibles incidències que puguin sorgir.

La comissió estarà formada per 23 persones, 11 a proposta de l’ajuntament i 12 a proposta ciutadana escollides d’acord amb l’apartat següent. De les 11 persones proposades per l’ajuntament, cinc són proposades per cada grup municipal a raó d’una per grup, dues han de ser personal municipal i quatre procedents dels grups motors de processos de participació engegats per l’ajuntament.

Les organitzacions socials, grups, plataformes i persones interessades poden proposar membres per a la Comissió, a raó d’una persona per grup, fins el 23 d’octubre. Si el nombre de persones proposades supera les 13, s’han d’escollir per sorteig que s’ha de fer en un acte públic al qual són convocats tots els proposats abans del 16 d’octubre.

A les Comissions de Seguiment pot assistir amb veu però sense vot, personal municipal necessari per al suport o assessorament.

Cada grup o entitat que vulgui proposar un membre per la comissió haurà d’enviar un correu electrònic a participació@premiademar.cat abans del 23 d’octubre.

 

Entitats i associacions