Qui pot votar?

Totes les persones inscrites en el Padró Municipal de Premià de Mar que tinguin 16 anys o més el dia 8 d’octubre de 2014 i que a més:

  • Tinguin la nacionalitat espanyola,
  • Siguin membres d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
  • Tinguin la residència legal a Espanya.

A totes les persones que poden votar, l’ajuntament els farà arribar a casa un sobre de participació amb:

  • Un llibret informatiu
  • Una targeta identificativa
  • El sobre i la targeta de vot

La documentació es fa arribar a l’adreça que consta al Padró Municipal.

La persona amb dret a vot a qui no li hagi arribat aquest sobre, podrà demanar un duplicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. de l’Ajuntament) fins el dia 16 de desembre.