Documents

Hi podeu trobar la informació urbanística, econòmica, social i jurídica sobre l’impacte dels resultats de la Consulta (un resum dels informes presentats al Ple de convocatòria de la Consulta) i el posicionament dels grups municipals i organitzacions socials respecte el tema que es consulta.

Informes per l’aprovació de la convocatòria de la consulta per part del Ple Municipal del 15 d’octubre de 2014                                                        

Documents

 1. Normes de funcionament Consulta popular Can Sanpere                                                          
 2. Informe Secretaria
 3. Informe Alcaldia + annexos
 4. Informe Participació Ciutadana
 5. Informe jurídic Serveis Territorials
 6. Informe zones verdes i equipaments POUM
 7. Informe pericial Can SanpereAnnexos de l’informe pericial
 8. Informe Intervenció
 9. Informe Secretaria complementari                                                                                                                 
 10. Dictamen consulta Premià de Mar Pricewaterhouse
 11. Dictamen consulta Ramon Fuentes

Reglament de Govern Obert i Participació Ciutadana i Guia Fàcil                      

 1. Reglament de Govern Obert i Participació Ciutadana                                                                        
 2. Guia Fàcil per a la participació a Premià de Mar

Aportacions d’entitats i organitzacions socials        

 1. Consell Sènior