Informació útil

Documentació distribuïda a totes les persones legitimades per participar a la Consulta de Can Sanpere:

Resum informatiu

En el següent document podreu trobar:

• Informació urbanística, econòmica, social i jurídica sobre l’impacte dels resultats de la Consulta (un resum dels informes presentats al Ple de convocatòria de la Consulta que podeu consultar íntegrament al següent enllaç).

• Posicionament dels grups municipals i organitzacions socials respecte el tema que es consulta.

Targeta de vot +sobre

targeta de vot

Credencial de vot (exemple no vàlid)

credencial de vot exemple 1 credencial de vot exemple 2